กล่องไฟ

กล่องไฟของเรามีให้เลือกหลายแบบ ทั้งกล่องไฟวงกลม, วงรี, สี่เหลี่ยม, กล่องวัสดุเป็นไวนิลโปร่งแสงพิมพ์, ไวนิลโปร่งแสงติดด้วยสติกเกอร์ภายนอก หรือเป็นกล่องสติกเกอร์ติดแผ่นอะครีลิค